Onze Missie & Visie

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het financieren, begeleiden en adviseren van humanitaire projecten op het gebied van voornamelijk scholing van – en zorg voor hulpbehoevende kinderen.

Ook zullen wij continu de hulpbehoevendheid van voornoemde kinderen onder de aandacht brengen. Daarom zullen we ons blijven inzetten voor het uitbreiden van ons “Vrienden van CaritaSu” netwerk. Hierdoor hopen wij steeds meer mankracht, daadkracht, draagvlak en expertise te

verwerven, om zodoende onze materiële en immateriële ondersteuning te kunnen expanderen. We gaan dit doen middels het ontvangen van donaties en het organiseren van charity events. 

De missie van onze stichting is om materiële en immateriële ondersteuning te bieden aan verenigingen en stichtingen die zich voornamelijk in Suriname bezighouden met maatschappelijke doelstellingen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.